สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ฯ
ชื่อสวัสดิการ อายุเป็นสมาชิก(ปี) รายละเอียด จำนวนเงิน
1.ทุนการศึกษา 1 บุตรอายุ 5-25 ปี ทั้งสมาชิกและบุตร ต้องไม่เคยได้รับทุนบุตรปีก่อน 1,000
2.ประสบอุบัติเหตุ ตามวันเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศสหกรณ์ฯ
-สูญเสียอวัยวะและสายตา 2,000-10,000
-ทุพลภาพถารสิ้นเชิง 1-5 15,000
5-10 20,000
10+ 25,000
3.ประสบอุบัติภัย 2-5 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ประสบภัย ไม่เกิน 10,000
5-10 แจ้งภายใน 90 วันนับตั้งแต่ประสบภัย ไม่เกิน 15,000
10+ ไม่เกิน 20,000
4.สมาชิก+คู่สมรสเสียชีวิต 1-5 แจ้งภายใน 90 วัน คู่สมรสสมาชิกได้รับครึ่งหนึ่งของสมาชิก 20,000
5-10 30,000
10-15 40,000
15-20 50,000
20+ 60,000
5.อายุครบ 60 ปี
ได้รับเมื่อสมาชิกมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ จ่ายครั้งเดียว

จำนวนเงินตามจำนวนอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ * 2,000


6.ศพบิดา-มารดา-บุตรสมาชิก 3 บุตรอายุไม่เกิน 25ปี/เป็นโสด แจ้งภายใน 90 วัน 3,000
7.รักษาพยาบาล 5 เป็นคนไข้ใน 3 คืนติดต่อกัน แจ้งภายใน 90 วัน 1,500/ครั้ง
8.เกื้อกูลสมาชิกอาวุโส 15 อายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ รับสวัสดิการทุกปีจนกว่าจะเสียชีวิต 3,000/ปี
9.ผู้เป็นโสด 10 อายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป จ่ายครั้งเดียว แจ้งขอรับภายใน 90 วัน 4,000
10.บุตรแรกคลอด 3 เป็นบุตรคนแรก แจ้งขอรับภายใน 90 วัน 1,500
11.สมาชิกผู้ไม่มีบุตร 3 จดทะเบียนสมรสไม่น้อยกว่า 10 ปี ขอรับภายใน 90 วัน 3,000
 

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.25
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
สามัญเพิ่มสุข
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมทรัพย์อุ่นไอรัก 3.50
ออมทรัพย์ทันใจ
-50,000-100,000
3.50
-100,001-200,000
3.60
-200,0001-300,000
3.70
-มากกว่า 300,000
3.80

Line@ สหกรณ์

คลิ๊กปุ่มเพื่อรับเราเป็นพื่อน

เพิ่มเพื่อน

แสกนเพื่อติดตามข่าวสาร

 


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter