ข่าวประชาสัมพันธ์
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
91 รายชื่อสมาชิกที่ได้รับของรางวัลประชุมใหญ่ ปี 2558 จันทร์, 21 ธันวาคม 2015
92 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลออมทรัพย์มั่นใจและสัจจะลุ้นโชค ประจำปี 2558 อังคาร, 15 ธันวาคม 2015
93 เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก อังคาร, 17 พฤศจิกายน 2015
94 ประกาศแต่งตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2559 อังคาร, 17 พฤศจิกายน 2015
95 ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้มีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ/กรรมการดำเนินการ/ผู้ตรวจสอบกิจการ/ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 จันทร์, 02 พฤศจิกายน 2015
96 เรื่อง ขอเชิญเสนอรายชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2559 จันทร์, 19 ตุลาคม 2015
97 รายงานจำนวนการรับสมัครเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการ ประจำปี 2559 พฤหัสบดี, 01 ตุลาคม 2015
98 รับสมัครเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการ แทนตำแหน่งที่ว่างประจำปี 2559 พุธ, 23 กันยายน 2015
99 รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2559 พุธ, 23 กันยายน 2015
100 รายชื่อผู้สมัครผู้แทนสมาชิกแต่ละหน่วย พุธ, 23 กันยายน 2015
 
หน้า 10 จาก 19

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.25
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
สามัญเพิ่มสุข
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมทรัพย์อุ่นไอรัก 3.50
ออมทรัพย์ทันใจ
-50,000-100,000
3.50
-100,001-200,000
3.60
-200,0001-300,000
3.70
-มากกว่า 300,000
3.80

Line@ สหกรณ์

คลิ๊กปุ่มเพื่อรับเราเป็นพื่อน

เพิ่มเพื่อน

แสกนเพื่อติดตามข่าวสาร

 


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter