ข่าวประชาสัมพันธ์
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
91 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์ อาทิตย์, 01 มีนาคม 2015
92 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสหกรณ์ จันทร์, 23 กุมภาพันธ์ 2015
93 รับสมัครสมาชิกสมทบ ศุกร์, 06 กุมภาพันธ์ 2015
94 ยกเลิกการใช้แบบฟอร์มสัญญากู้เงินของสหกรณ์ ศุกร์, 06 กุมภาพันธ์ 2015
95 การรับเงินฝากออมทรัพย์มั่งมีศรีสุข ศุกร์, 06 กุมภาพันธ์ 2015
96 เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก ศุกร์, 06 กุมภาพันธ์ 2015
97 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งการเงินและสินเชื่อ อังคาร, 03 กุมภาพันธ์ 2015
98 ทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2557 อังคาร, 23 ธันวาคม 2014
99 รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประชุมใหญ่ ประจำปี 2557 อังคาร, 23 ธันวาคม 2014
100 รายชื่อผู้ได้รับรางวัลเงินฝากสัจจะลุ้นโชค ปี 2557 พุธ, 17 ธันวาคม 2014
 
หน้า 10 จาก 17

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.50
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมใจวัยเกษียณ 3.50


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter