ข่าวประชาสัมพันธ์
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
91 รายชื่อผู้สมัครผู้แทนสมาชิกแต่ละหน่วย พุธ, 23 กันยายน 2015
92 สรุปจำนวนผู้แทนสมาชิกแต่ละหน่วย จันทร์, 14 กันยายน 2015
93 ขอความอนุเคราะห์สำรวจรายชื่อสมาชิกที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อังคาร, 01 กันยายน 2015
94 การรับสมัครสมาชิกเพื่อรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกประจำปี 2559 ศุกร์, 28 สิงหาคม 2015
95 รับสมัครสมาชิกเพื่อขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2558 จันทร์, 03 สิงหาคม 2015
96 ผลการพิจารณาคัดเลือกทุนช่วยหลือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ประจำปี 2558 พฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2015
97 เงินรอตรวจสอบ สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด พฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2015
98 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน จันทร์, 18 พฤษภาคม 2015
99 การหยุดให้บริการชั่วคราว ในวันที่ 22 พค 58 จันทร์, 11 พฤษภาคม 2015
100 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน จันทร์, 11 พฤษภาคม 2015
 
หน้า 10 จาก 18

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.25
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
สามัญเพิ่มสุข
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมทรัพย์อุ่นไอรัก 3.50
ออมทรัพย์ทันใจ
-50,000-100,000
3.50
-100,001-200,000
3.60
-200,0001-300,000
3.70
-มากกว่า 300,000
3.80

Line@ สหกรณ์

คลิ๊กปุ่มเพื่อรับเราเป็นพื่อน

เพิ่มเพื่อน

แสกนเพื่อติดตามข่าวสาร

 


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter