ข่าวประชาสัมพันธ์
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
81 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน จันทร์, 18 พฤษภาคม 2015
82 การหยุดให้บริการชั่วคราว ในวันที่ 22 พค 58 จันทร์, 11 พฤษภาคม 2015
83 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน จันทร์, 11 พฤษภาคม 2015
84 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน พุธ, 06 พฤษภาคม 2015
85 กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้พิเศษ อังคาร, 31 มีนาคม 2015
86 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสหกรณ์ฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน อังคาร, 31 มีนาคม 2015
87 เรื่อง ขยายเวลายื่นซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม พฤหัสบดี, 19 มีนาคม 2015
88 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมและต่อเติมห้องเก็บเอกสาร พฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2015
89 การจำหน่ายที่ดินของสหกรณ์ พฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2015
90 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์ จันทร์, 02 มีนาคม 2015
 
หน้า 9 จาก 17

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.50
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมใจวัยเกษียณ 3.50


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter