ข่าวประชาสัมพันธ์
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
71 ระเบียบว่าด้วยสัจจะออมทรัพย์ พ.ศ.2559 พุธ, 23 ธันวาคม 2015
72 ผลการพิจารณาขอรับทุนการศึกษาบุตรประจำปี 2558 พุธ, 23 ธันวาคม 2015
73 ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ อังคาร, 22 ธันวาคม 2015
74 รายชื่อสมาชิกที่ได้รับของรางวัลประชุมใหญ่ ปี 2558 จันทร์, 21 ธันวาคม 2015
75 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลออมทรัพย์มั่นใจและสัจจะลุ้นโชค ประจำปี 2558 อังคาร, 15 ธันวาคม 2015
76 เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก อังคาร, 17 พฤศจิกายน 2015
77 ประกาศแต่งตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2559 อังคาร, 17 พฤศจิกายน 2015
78 ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้มีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ/กรรมการดำเนินการ/ผู้ตรวจสอบกิจการ/ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 จันทร์, 02 พฤศจิกายน 2015
79 เรื่อง ขอเชิญเสนอรายชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2559 จันทร์, 19 ตุลาคม 2015
80 รายงานจำนวนการรับสมัครเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการ ประจำปี 2559 พฤหัสบดี, 01 ตุลาคม 2015
 
หน้า 8 จาก 17

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.25
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมใจวัยเกษียณ 3.50


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter