ข่าวประชาสัมพันธ์
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
71 รายงานจำนวนการรับสมัครเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการ ประจำปี 2559 พฤหัสบดี, 01 ตุลาคม 2015
72 รับสมัครเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการ แทนตำแหน่งที่ว่างประจำปี 2559 พุธ, 23 กันยายน 2015
73 รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2559 พุธ, 23 กันยายน 2015
74 รายชื่อผู้สมัครผู้แทนสมาชิกแต่ละหน่วย พุธ, 23 กันยายน 2015
75 สรุปจำนวนผู้แทนสมาชิกแต่ละหน่วย จันทร์, 14 กันยายน 2015
76 ขอความอนุเคราะห์สำรวจรายชื่อสมาชิกที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อังคาร, 01 กันยายน 2015
77 การรับสมัครสมาชิกเพื่อรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกประจำปี 2559 ศุกร์, 28 สิงหาคม 2015
78 รับสมัครสมาชิกเพื่อขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2558 จันทร์, 03 สิงหาคม 2015
79 ผลการพิจารณาคัดเลือกทุนช่วยหลือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ประจำปี 2558 พฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2015
80 เงินรอตรวจสอบ สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด พฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2015
 
หน้า 8 จาก 17

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.50
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมใจวัยเกษียณ 3.50


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter