ข่าวประชาสัมพันธ์
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
31 เงินรอตรวจสอบประจำเดือนมีนาคม 2560 พฤหัสบดี, 20 เมษายน 2017
32 การหยุดทำการชั่วคราว พุธ, 12 เมษายน 2017
33 รวมข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560) พฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2017
34 ประกาศเรื่อง การจำหน่ายที่ดินของสหกรณ์ อังคาร, 07 มีนาคม 2017
35 รวมข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2560) พุธ, 08 กุมภาพันธ์ 2017
36 คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 48 ครั้งที่ 2 ได้มีมติให้มีคำสั่ง/ระเบียบ/ประกาศ ดังนี้ จันทร์, 06 กุมภาพันธ์ 2017
37 ประกาศเรื่อง กำหนดการอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2560 พุธ, 01 กุมภาพันธ์ 2017
38 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ พุธ, 25 มกราคม 2017
39 สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ ศุกร์, 06 มกราคม 2017
40 ประกาศเรื่อง กำหนดการอบรมสมาชิกใหม่ 2560 พุธ, 04 มกราคม 2017
 
หน้า 4 จาก 17

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.25
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมใจวัยเกษียณ 3.50


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter