ข่าวประชาสัมพันธ์
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
31 ประกาศเรื่อง กำหนดการอบรมสมาชิกใหม่ 2560 พุธ, 04 มกราคม 2017
32 รายงานกิจการประชุมใหญ่ เสาร์, 24 ธันวาคม 2016
33 ผลการพิจารณาขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2559 เสาร์, 03 ธันวาคม 2016
34 เรื่องแจ้งวันงดให้บริการธุรกรรมของสหกรณ์เป็นการชั่วคราวในวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2559 ศุกร์, 04 พฤศจิกายน 2016
35 ประกาศ เรื่องรับสมาชิกเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการเขตศีขรภูมิแทนตำแหน่งที่ว่าง พุธ, 02 พฤศจิกายน 2016
36 ประกาศ แต่งตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปี 2560 อังคาร, 01 พฤศจิกายน 2016
37 รายชื่อและหมายเลขผู้มีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ อังคาร, 01 พฤศจิกายน 2016
38 ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากประจำจากสหกรณ์อื่น พฤหัสบดี, 20 ตุลาคม 2016
39 แก้ไขประกาศเกี่ยวกับเงินกู้ จันทร์, 03 ตุลาคม 2016
40 รายชื่อผู้สมัครผู้แทนสมาชิกประจำปี 2560 พฤหัสบดี, 22 กันยายน 2016
 
หน้า 4 จาก 17

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.50
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมใจวัยเกษียณ 3.50


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter