ข่าวประชาสัมพันธ์
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
171 รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2555 อังคาร, 06 สิงหาคม 2013
172 ออมวันนี้ มีของที่ระลึกมอบแทนการขอบคุณ อังคาร, 06 สิงหาคม 2013
173 วิธีการคำนวณเงินปันผลประจำปี พุธ, 31 กรกฏาคม 2013
174 ประกาศ รับสมัครสมาชิกเพื่อขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2556 ศุกร์, 19 กรกฏาคม 2013
175 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล / สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ศุกร์, 19 กรกฏาคม 2013
176 โครงการอบรมอาชีพเสริม ประจำปี 2556 ศุกร์, 19 กรกฏาคม 2013
177 ดาวน์โหลดเอกสาร โครงการ"สนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาสู่อาเซียน" จันทร์, 24 มิถุนายน 2013
178 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ “สนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาสู่อาเซียน” เสาร์, 21 กรกฏาคม 2012
 
หน้า 18 จาก 18

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.25
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
สามัญเพิ่มสุข
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมทรัพย์อุ่นไอรัก 3.50
ออมทรัพย์ทันใจ
-50,000-100,000
3.50
-100,001-200,000
3.60
-200,0001-300,000
3.70
-มากกว่า 300,000
3.80

Line@ สหกรณ์

คลิ๊กปุ่มเพื่อรับเราเป็นพื่อน

เพิ่มเพื่อน

แสกนเพื่อติดตามข่าวสาร

 


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter