ข่าวประชาสัมพันธ์
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
171 เงินฝากออมทรัพย์อุ่นใจ จันทร์, 10 มีนาคม 2014
172 เงินฝากออมทรัพย์ทวีสุข จันทร์, 10 มีนาคม 2014
173 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินกู้สามัญสุขใจ พุธ, 12 กุมภาพันธ์ 2014
174 แจ้งการหักชำระต้นเงินกู้สามัญเพื่อคลายกังวล พุธ, 12 กุมภาพันธ์ 2014
175 การยกเลิกระเบียบสวัสดิการคลายกังวล(สว.) อังคาร, 21 มกราคม 2014
176 รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประชุมใหญ่ ประจำปี 2556 อังคาร, 24 ธันวาคม 2013
177 รายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์มั่นใจและสัจจะลุ้นโชค 2556 จันทร์, 23 ธันวาคม 2013
178 ปันผลเฉลี่ยคืน ประจำปี 2556 พุธ, 18 ธันวาคม 2013
179 ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการสมาชิกประสบอุบัติภัย ศุกร์, 13 ธันวาคม 2013
180 ประกาศเรื่อง ปรับวิธีการจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก พฤหัสบดี, 07 พฤศจิกายน 2013
 
หน้า 18 จาก 20

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.25
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
สามัญเพิ่มสุข
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมทรัพย์อุ่นไอรัก 3.50
ออมทรัพย์ทันใจ
-50,000-100,000
3.50
-100,001-200,000
3.60
-200,0001-300,000
3.70
-มากกว่า 300,000
3.80

Line@ สหกรณ์

คลิ๊กปุ่มเพื่อรับเราเป็นพื่อน

เพิ่มเพื่อน

แสกนเพื่อติดตามข่าวสาร

 


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter