ข่าวประชาสัมพันธ์
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
171 ปันผลเฉลี่ยคืน ประจำปี 2556 พุธ, 18 ธันวาคม 2013
172 ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการสมาชิกประสบอุบัติภัย ศุกร์, 13 ธันวาคม 2013
173 ประกาศเรื่อง ปรับวิธีการจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก พฤหัสบดี, 07 พฤศจิกายน 2013
174 ประกาศแต่งตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2557 ศุกร์, 01 พฤศจิกายน 2013
175 ประกาศรายชื่อคณะบุคคลและหมายเลขคณะบุคคลผู้มีคุณสมบัติรับเลือกตั้ง เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2557 ศุกร์, 01 พฤศจิกายน 2013
176 ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้มีคุณสมบัติรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2557 ศุกร์, 01 พฤศจิกายน 2013
177 กำหนดวันเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2557 จันทร์, 30 กันยายน 2013
178 เงื่อนไขการยื่นกู้สามัญ ยอดเงิน 1 ล้านบาทขึ้นไป ศุกร์, 27 กันยายน 2013
179 ตรวจสอบโควตาผู้แทนสมาชิกแต่ละหน่วย ประจำปี 2557 จันทร์, 09 กันยายน 2013
180 ประกาศรับสมัครประธานกรรมการและกรรมการ ประจำปี 2557 อังคาร, 03 กันยายน 2013
 
หน้า 18 จาก 20

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.25
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
สามัญเพิ่มสุข
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมทรัพย์อุ่นไอรัก 3.50
ออมทรัพย์ทันใจ
-50,000-100,000
3.50
-100,001-200,000
3.60
-200,0001-300,000
3.70
-มากกว่า 300,000
3.80

Line@ สหกรณ์

คลิ๊กปุ่มเพื่อรับเราเป็นพื่อน

เพิ่มเพื่อน

แสกนเพื่อติดตามข่าวสาร

 


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter