ข่าวประชาสัมพันธ์
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
161 ผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว อังคาร, 29 กรกฏาคม 2014
162 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เสาร์, 26 กรกฏาคม 2014
163 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว พฤหัสบดี, 24 กรกฏาคม 2014
164 โครงการอบรมอาชีพเสริม ประจำปี 2557 พฤหัสบดี, 24 กรกฏาคม 2014
165 ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่เคยได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2556 อังคาร, 08 กรกฏาคม 2014
166 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสหกรณ์ฯ พฤหัสบดี, 03 กรกฏาคม 2014
167 รับสมัครคัดเลือกทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ พฤหัสบดี, 03 กรกฏาคม 2014
168 สหกรณ์ฯแจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรติดต่อ พฤหัสบดี, 12 มิถุนายน 2014
169 การปรับการคำนวณการหักเงินเดือนส่งเงินงวดชำระหนี้ของสมาชิก พุธ, 14 พฤษภาคม 2014
170 เงินฝากออมทรัพย์อุ่นใจและออมทรัพย์ทวีสุข ศุกร์, 11 เมษายน 2014
 
หน้า 17 จาก 21

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.25
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
สามัญเพิ่มสุข
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมทรัพย์อุ่นไอรัก 3.50
ออมทรัพย์ทันใจ
-50,000-100,000
3.50
-100,001-200,000
3.60
-200,0001-300,000
3.70
-มากกว่า 300,000
3.80

Line@ สหกรณ์

คลิ๊กปุ่มเพื่อรับเราเป็นพื่อน

เพิ่มเพื่อน

แสกนเพื่อติดตามข่าวสาร

 


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter