ข่าวประชาสัมพันธ์
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
161 ประกาศ รับสมัครสมาชิกเพื่อขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2556 ศุกร์, 19 กรกฏาคม 2013
162 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล / สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ศุกร์, 19 กรกฏาคม 2013
163 โครงการอบรมอาชีพเสริม ประจำปี 2556 ศุกร์, 19 กรกฏาคม 2013
164 ดาวน์โหลดเอกสาร โครงการ"สนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาสู่อาเซียน" จันทร์, 24 มิถุนายน 2013
165 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ “สนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาสู่อาเซียน” เสาร์, 21 กรกฏาคม 2012
 
หน้า 17 จาก 17

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.50
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมใจวัยเกษียณ 3.50


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter