ข่าวประชาสัมพันธ์
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
161 ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้มีคุณสมบัติรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2557 ศุกร์, 01 พฤศจิกายน 2013
162 กำหนดวันเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2557 จันทร์, 30 กันยายน 2013
163 เงื่อนไขการยื่นกู้สามัญ ยอดเงิน 1 ล้านบาทขึ้นไป ศุกร์, 27 กันยายน 2013
164 ตรวจสอบโควตาผู้แทนสมาชิกแต่ละหน่วย ประจำปี 2557 จันทร์, 09 กันยายน 2013
165 ประกาศรับสมัครประธานกรรมการและกรรมการ ประจำปี 2557 อังคาร, 03 กันยายน 2013
166 ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2557 อังคาร, 03 กันยายน 2013
167 ประกาศเตรียมการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2557 อังคาร, 03 กันยายน 2013
168 รู้จักกับ พรบ.คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้คอมฯ ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ให้ผิดกฏหมาย พฤหัสบดี, 08 สิงหาคม 2013
169 รายชื่อสมาชิกเข้าร่วมโครงการอบรมอาชีพเสริม ประจำปี 2556 อังคาร, 06 สิงหาคม 2013
170 รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2555 อังคาร, 06 สิงหาคม 2013
 
หน้า 17 จาก 18

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.25
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมใจวัยเกษียณ 3.50


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter