ข่าวประชาสัมพันธ์
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
161 สหกรณ์ฯแจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรติดต่อ พฤหัสบดี, 12 มิถุนายน 2014
162 การปรับการคำนวณการหักเงินเดือนส่งเงินงวดชำระหนี้ของสมาชิก พุธ, 14 พฤษภาคม 2014
163 เงินฝากออมทรัพย์อุ่นใจและออมทรัพย์ทวีสุข ศุกร์, 11 เมษายน 2014
164 แผนปฏิบัติการหน่วยเคลื่อนที่ ประจำปี 2557 พุธ, 02 เมษายน 2014
165 จดหมายข่าวสหกรณ์ฯ ประจำเดือน เมษายน 57 พุธ, 19 มีนาคม 2014
166 เงินฝากออมทรัพย์อุ่นใจ จันทร์, 10 มีนาคม 2014
167 เงินฝากออมทรัพย์ทวีสุข จันทร์, 10 มีนาคม 2014
168 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินกู้สามัญสุขใจ พุธ, 12 กุมภาพันธ์ 2014
169 แจ้งการหักชำระต้นเงินกู้สามัญเพื่อคลายกังวล พุธ, 12 กุมภาพันธ์ 2014
170 การยกเลิกระเบียบสวัสดิการคลายกังวล(สว.) อังคาร, 21 มกราคม 2014
 
หน้า 17 จาก 20

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.25
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
สามัญเพิ่มสุข
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมทรัพย์อุ่นไอรัก 3.50
ออมทรัพย์ทันใจ
-50,000-100,000
3.50
-100,001-200,000
3.60
-200,0001-300,000
3.70
-มากกว่า 300,000
3.80

Line@ สหกรณ์

คลิ๊กปุ่มเพื่อรับเราเป็นพื่อน

เพิ่มเพื่อน

แสกนเพื่อติดตามข่าวสาร

 


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter