ข่าวประชาสัมพันธ์
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
151 ประกาศเตรียมการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2557 อังคาร, 03 กันยายน 2013
152 รู้จักกับ พรบ.คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้คอมฯ ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ให้ผิดกฏหมาย พฤหัสบดี, 08 สิงหาคม 2013
153 รายชื่อสมาชิกเข้าร่วมโครงการอบรมอาชีพเสริม ประจำปี 2556 อังคาร, 06 สิงหาคม 2013
154 รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2555 อังคาร, 06 สิงหาคม 2013
155 ออมวันนี้ มีของที่ระลึกมอบแทนการขอบคุณ อังคาร, 06 สิงหาคม 2013
156 วิธีการคำนวณเงินปันผลประจำปี พุธ, 31 กรกฏาคม 2013
157 ประกาศ รับสมัครสมาชิกเพื่อขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2556 ศุกร์, 19 กรกฏาคม 2013
158 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล / สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ศุกร์, 19 กรกฏาคม 2013
159 โครงการอบรมอาชีพเสริม ประจำปี 2556 ศุกร์, 19 กรกฏาคม 2013
160 ดาวน์โหลดเอกสาร โครงการ"สนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาสู่อาเซียน" จันทร์, 24 มิถุนายน 2013
 
หน้า 16 จาก 17

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.50
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมใจวัยเกษียณ 3.50


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter