ข่าวประชาสัมพันธ์
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
151 รับสมัครเข้ารับการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ปี 2558 ภายในวันที่ 1-30 กันยายน 57 อังคาร, 02 กันยายน 2014
152 แจ้งคณะกรรมการสำรวจรายชื่อสมาชิกตามตัวประจำปี 2557 อังคาร, 02 กันยายน 2014
153 รับสมัครสมาชิกเพื่อขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2557 พฤหัสบดี, 21 สิงหาคม 2014
154 รายชื่อสมาชิกได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2556 พฤหัสบดี, 21 สิงหาคม 2014
155 โครงการอบรมอาชีพเสริม ประจำปี 2557 รุ่น 2 พุธ, 06 สิงหาคม 2014
156 ประกาศเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญเพิ่มทรัพย์ ศุกร์, 01 สิงหาคม 2014
157 ผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว อังคาร, 29 กรกฏาคม 2014
158 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เสาร์, 26 กรกฏาคม 2014
159 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว พฤหัสบดี, 24 กรกฏาคม 2014
160 โครงการอบรมอาชีพเสริม ประจำปี 2557 พฤหัสบดี, 24 กรกฏาคม 2014
 
หน้า 16 จาก 20

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.25
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
สามัญเพิ่มสุข
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมทรัพย์อุ่นไอรัก 3.50
ออมทรัพย์ทันใจ
-50,000-100,000
3.50
-100,001-200,000
3.60
-200,0001-300,000
3.70
-มากกว่า 300,000
3.80

Line@ สหกรณ์

คลิ๊กปุ่มเพื่อรับเราเป็นพื่อน

เพิ่มเพื่อน

แสกนเพื่อติดตามข่าวสาร

 


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter