ข่าวประชาสัมพันธ์
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
151 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เสาร์, 26 กรกฏาคม 2014
152 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว พฤหัสบดี, 24 กรกฏาคม 2014
153 โครงการอบรมอาชีพเสริม ประจำปี 2557 พฤหัสบดี, 24 กรกฏาคม 2014
154 ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่เคยได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2556 อังคาร, 08 กรกฏาคม 2014
155 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสหกรณ์ฯ พฤหัสบดี, 03 กรกฏาคม 2014
156 รับสมัครคัดเลือกทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ พฤหัสบดี, 03 กรกฏาคม 2014
157 สหกรณ์ฯแจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรติดต่อ พฤหัสบดี, 12 มิถุนายน 2014
158 การปรับการคำนวณการหักเงินเดือนส่งเงินงวดชำระหนี้ของสมาชิก พุธ, 14 พฤษภาคม 2014
159 เงินฝากออมทรัพย์อุ่นใจและออมทรัพย์ทวีสุข ศุกร์, 11 เมษายน 2014
160 แผนปฏิบัติการหน่วยเคลื่อนที่ ประจำปี 2557 พุธ, 02 เมษายน 2014
 
หน้า 16 จาก 19

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.25
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
สามัญเพิ่มสุข
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมทรัพย์อุ่นไอรัก 3.50
ออมทรัพย์ทันใจ
-50,000-100,000
3.50
-100,001-200,000
3.60
-200,0001-300,000
3.70
-มากกว่า 300,000
3.80

Line@ สหกรณ์

คลิ๊กปุ่มเพื่อรับเราเป็นพื่อน

เพิ่มเพื่อน

แสกนเพื่อติดตามข่าวสาร

 


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter