ข่าวประชาสัมพันธ์
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
151 ประกาศเรื่อง ปรับวิธีการจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก พฤหัสบดี, 07 พฤศจิกายน 2013
152 ประกาศแต่งตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2557 ศุกร์, 01 พฤศจิกายน 2013
153 ประกาศรายชื่อคณะบุคคลและหมายเลขคณะบุคคลผู้มีคุณสมบัติรับเลือกตั้ง เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2557 ศุกร์, 01 พฤศจิกายน 2013
154 ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้มีคุณสมบัติรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2557 ศุกร์, 01 พฤศจิกายน 2013
155 กำหนดวันเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2557 จันทร์, 30 กันยายน 2013
156 เงื่อนไขการยื่นกู้สามัญ ยอดเงิน 1 ล้านบาทขึ้นไป ศุกร์, 27 กันยายน 2013
157 ตรวจสอบโควตาผู้แทนสมาชิกแต่ละหน่วย ประจำปี 2557 จันทร์, 09 กันยายน 2013
158 ประกาศรับสมัครประธานกรรมการและกรรมการ ประจำปี 2557 อังคาร, 03 กันยายน 2013
159 ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2557 อังคาร, 03 กันยายน 2013
160 ประกาศเตรียมการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2557 อังคาร, 03 กันยายน 2013
 
หน้า 16 จาก 17

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.25
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมใจวัยเกษียณ 3.50


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter