การรับสมัครสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ และ รับสมัครบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562

ประกาศ การรับสมัครสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี 2562 คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสารคลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562 คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสารคลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร

 

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.25
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
สามัญเพิ่มสุข
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมทรัพย์อุ่นไอรัก 3.50
ออมทรัพย์ทันใจ
-50,000-100,000
3.50
-100,001-200,000
3.60
-200,0001-300,000
3.70
-มากกว่า 300,000
3.80

Line@ สหกรณ์

คลิ๊กปุ่มเพื่อรับเราเป็นพื่อน

เพิ่มเพื่อน

แสกนเพื่อติดตามข่าวสาร

 


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter