แก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้ประเภทต่างๆ

จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 49 ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

ให้ยกเลิกประกาศเกี่ยวกับเงินกู้และกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้ประเภทต่างๆ ดังนี้

  • ประกาศ การกำหนดหลักเกณฑ์การหักเงินได้รายเดือนเพื่อชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ประจำเดือน pdfDownload ]
  • ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญทั่วไป pdfDownload ]
  • ประกาศ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญเพื่อการบริโภค pdfDownload ]
  • ประกาศ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญเพิ่มทรัพย์ pdfDownload ]
  • ประกาศ การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญสุขใจ pdfDownload ]

 

 

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.25
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
สามัญเพิ่มสุข
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมทรัพย์อุ่นไอรัก 3.50
ออมทรัพย์ทันใจ
-50,000-100,000
3.50
-100,001-200,000
3.60
-200,0001-300,000
3.70
-มากกว่า 300,000
3.80

Line@ สหกรณ์

คลิ๊กปุ่มเพื่อรับเราเป็นพื่อน

เพิ่มเพื่อน

แสกนเพื่อติดตามข่าวสาร

 


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter