ข่าวประชาสัมพันธ์
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 ศูนย์ประสานงาน พุธ, 22 พฤษภาคม 2019
2 รายชื่อสมาชิกเข้าอบรม หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์" รุ่นที่ 2 พุธ, 08 พฤษภาคม 2019
3 การพิจารณาช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่มีหนี้ กยศ/กรอ เสาร์, 04 พฤษภาคม 2019
4 รายชื่อสมาชิกเข้าอบรม หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์" รุ่นที่ 1 พฤหัสบดี, 07 มีนาคม 2019
5 ประกาศเรื่อง การหยุดทำการ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 จันทร์, 25 กุมภาพันธ์ 2019
6 ประกาศเรื่อง กำหนดการอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2562 พุธ, 06 กุมภาพันธ์ 2019
7 ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด พ.ศ.2562 ศุกร์, 25 มกราคม 2019
8 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562 พฤหัสบดี, 03 มกราคม 2019
9 ผลการพิจารณาขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2561 จันทร์, 24 ธันวาคม 2018
10 ประกาศ รายชื่อและหมายเลขผู้มีคุณสมบัติสมัตรรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562 พุธ, 28 พฤศจิกายน 2018
 
หน้า 1 จาก 21

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.25
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
สามัญเพิ่มสุข
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมทรัพย์อุ่นไอรัก 3.50
ออมทรัพย์ทันใจ
-50,000-100,000
3.50
-100,001-200,000
3.60
-200,0001-300,000
3.70
-มากกว่า 300,000
3.80

Line@ สหกรณ์

คลิ๊กปุ่มเพื่อรับเราเป็นพื่อน

เพิ่มเพื่อน

แสกนเพื่อติดตามข่าวสาร

 


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter