ข่าวประชาสัมพันธ์
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562 พฤหัสบดี, 03 มกราคม 2019
2 ผลการพิจารณาขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2561 จันทร์, 24 ธันวาคม 2018
3 ประกาศ รายชื่อและหมายเลขผู้มีคุณสมบัติสมัตรรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562 พุธ, 28 พฤศจิกายน 2018
4 ประกาศ รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ อังคาร, 20 พฤศจิกายน 2018
5 ประกาศ รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้สอบบัญชีภาคเอกชน อังคาร, 20 พฤศจิกายน 2018
6 ประกาศ แต่งตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562 จันทร์, 05 พฤศจิกายน 2018
7 ประกาศ รับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2562 พฤหัสบดี, 01 พฤศจิกายน 2018
8 รับสมัครสมาชิกเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ อังคาร, 09 ตุลาคม 2018
9 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2562 อังคาร, 25 กันยายน 2018
10 รายชื่อสมาชิกเข้าอบรม ประจำปี 2561 หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์" รุ่นที่ 4 พุธ, 19 กันยายน 2018
 
หน้า 1 จาก 20

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.25
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
สามัญเพิ่มสุข
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมทรัพย์อุ่นไอรัก 3.50
ออมทรัพย์ทันใจ
-50,000-100,000
3.50
-100,001-200,000
3.60
-200,0001-300,000
3.70
-มากกว่า 300,000
3.80

Line@ สหกรณ์

คลิ๊กปุ่มเพื่อรับเราเป็นพื่อน

เพิ่มเพื่อน

แสกนเพื่อติดตามข่าวสาร

 


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter