ประมวลภาพกิจกรรม
ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่ประจำปี 2557ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่ประจำปี 2557 (12)
สอ.ครูระยอง จำกัด ศึกษาดูงาน 10 พ.ย.57สอ.ครูระยอง จำกัด ศึกษาดูงาน 10 พ.ย.57 (6)
สอ.พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ศึกษาดูงาน วันที่ 5 พ.ย.57สอ.พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ศึกษาดูงาน วันที่ 5 พ.ย.57 (6)
สหกรณ์เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ จากชุมนุมสหกรณ์ 1 พ.ย.57สหกรณ์เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ จากชุมนุมสหกรณ์ 1 พ.ย.57 (6)
ประชุมวิชาการ ประจำปี 2557 หัวข้อ “การสร้างความสุขกับการทำงาน”ประชุมวิชาการ ประจำปี 2557 หัวข้อ “การสร้างความสุขกับการทำงาน” (16)
ลงนาม MOU ร่วมกับ ธ.ออมสินลงนาม MOU ร่วมกับ ธ.ออมสิน (5)
โครงการอบรมอาชีพเสริม 2557 หลักสูตรโครงการอบรมอาชีพเสริม 2557 หลักสูตร"การปลูกผักปลอดสารพิษระบบไฮโดรโปนิกส์ รุ่น 2" (7)
โครงการอบรมอาชีพเสริม 2557 หลักสูตรโครงการอบรมอาชีพเสริม 2557 หลักสูตร"การปลูกผักปลอดสารพิษระบบไฮโดรโปนิกส์ รุ่น 1" (9)
สอ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ศีกษาดูงาน 18 ก.ค.57สอ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ศีกษาดูงาน 18 ก.ค.57 (7)
สอ.โรงพยาบาลพระปกเกล้า จำกัด ศีกษาดูงาน 10 ก.ค.57สอ.โรงพยาบาลพระปกเกล้า จำกัด ศีกษาดูงาน 10 ก.ค.57 (7)
ทำบุญสำนักงาน 27 มิ.ย.57ทำบุญสำนักงาน 27 มิ.ย.57 (8)
ศึกษาดูงาน สอ.นาวิกโยธิน จำกัด 20-22 มิ.ย.57ศึกษาดูงาน สอ.นาวิกโยธิน จำกัด 20-22 มิ.ย.57 (18)
อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนักบริหารมืออาชีพอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนักบริหารมืออาชีพ (13)
สอ.สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด ศึกษาดูงานสอ.สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด ศึกษาดูงาน (14)
สอ.ม.รังสิต ศึกษาดูงานสอ.ม.รังสิต ศึกษาดูงาน (7)
สอ.คุรุสัมพันธ์ จ.สุรินทร์ ศึกษาดูงานสอ.คุรุสัมพันธ์ จ.สุรินทร์ ศึกษาดูงาน (7)
สอ.กองการฝึกกองเรือยุทธการ ศึกษาดูงานสอ.กองการฝึกกองเรือยุทธการ ศึกษาดูงาน (12)
ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่ประจำปี 2556ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่ประจำปี 2556 (24)
อบรอาชีพเสริม เศรษฐกิจพอเพียง 2556อบรอาชีพเสริม เศรษฐกิจพอเพียง 2556 (38)
อบรมภาษาอังกฤษ aecอบรมภาษาอังกฤษ aec (23)
หน้า 4 จาก 4
 

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.25
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
สามัญเพิ่มสุข
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมทรัพย์อุ่นไอรัก 3.50
ออมทรัพย์ทันใจ
-50,000-100,000
3.50
-100,001-200,000
3.60
-200,0001-300,000
3.70
-มากกว่า 300,000
3.80

Line@ สหกรณ์

คลิ๊กปุ่มเพื่อรับเราเป็นพื่อน

เพิ่มเพื่อน

แสกนเพื่อติดตามข่าวสาร

 


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter