ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการปลูกป่าชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 5 ก.ย.58โครงการปลูกป่าชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 5 ก.ย.58 (10)
สอ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด ศึกษาดูงานสอ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด ศึกษาดูงาน (4)
กีฬาสหกรณ์ออมทรัพย์สัมพันธ์ 58กีฬาสหกรณ์ออมทรัพย์สัมพันธ์ 58 (14)
โครงการอบรมอาชีพเสริม 2558 หลักสูตร โครงการอบรมอาชีพเสริม 2558 หลักสูตร "ขนมปากหม้อและขนมชั้น" (13)
รับรางวัลจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 6 มิ.ย.58รับรางวัลจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 6 มิ.ย.58 (7)
ต้อนรับ สอ.สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด 3 มิ.ย.58ต้อนรับ สอ.สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด 3 มิ.ย.58 (9)
สหกรณ์มอบทุนสาธารณประโยชน์ประเภททุนช่วยเหลือ 29 พ.ค.58สหกรณ์มอบทุนสาธารณประโยชน์ประเภททุนช่วยเหลือ 29 พ.ค.58 (4)
สัมมนา เรื่อง สัมมนา เรื่อง "สุดฮอต กับสัญญาค้ำประกันกฎหมายใหม่มีผลบังคับใช้" 12 ก.พ.58 (6)
สอ.ครูมุกดาหาร จำกัด 5 กพ.58สอ.ครูมุกดาหาร จำกัด 5 กพ.58 (7)
สอ.สาธารณสุขชัยนาท จำกัด ศึกษาดูงาน 22 มค.58สอ.สาธารณสุขชัยนาท จำกัด ศึกษาดูงาน 22 มค.58 (10)
สอ.พนักงาน บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด ศึกษาดูงาน 16 มค.58สอ.พนักงาน บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด ศึกษาดูงาน 16 มค.58 (7)
สอ.สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด ศึกษาดูงาน 13 มค.58สอ.สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด ศึกษาดูงาน 13 มค.58 (4)
ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่ประจำปี 2557ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่ประจำปี 2557 (12)
สอ.ครูระยอง จำกัด ศึกษาดูงาน 10 พ.ย.57สอ.ครูระยอง จำกัด ศึกษาดูงาน 10 พ.ย.57 (6)
สอ.พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ศึกษาดูงาน วันที่ 5 พ.ย.57สอ.พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ศึกษาดูงาน วันที่ 5 พ.ย.57 (6)
สหกรณ์เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ จากชุมนุมสหกรณ์ 1 พ.ย.57สหกรณ์เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ จากชุมนุมสหกรณ์ 1 พ.ย.57 (6)
ประชุมวิชาการ ประจำปี 2557 หัวข้อ “การสร้างความสุขกับการทำงาน”ประชุมวิชาการ ประจำปี 2557 หัวข้อ “การสร้างความสุขกับการทำงาน” (16)
ลงนาม MOU ร่วมกับ ธ.ออมสินลงนาม MOU ร่วมกับ ธ.ออมสิน (5)
โครงการอบรมอาชีพเสริม 2557 หลักสูตรโครงการอบรมอาชีพเสริม 2557 หลักสูตร"การปลูกผักปลอดสารพิษระบบไฮโดรโปนิกส์ รุ่น 2" (7)
โครงการอบรมอาชีพเสริม 2557 หลักสูตรโครงการอบรมอาชีพเสริม 2557 หลักสูตร"การปลูกผักปลอดสารพิษระบบไฮโดรโปนิกส์ รุ่น 1" (9)
หน้า 3 จาก 4
 

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.25
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมใจวัยเกษียณ 3.50


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter