ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสงกรานต์ 2559กิจกรรมวันสงกรานต์ 2559 (8)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สอ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด 7 เม.ย.59พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สอ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด 7 เม.ย.59 (5)
โครงการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับประเทศ 29 ก.พ.59โครงการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับประเทศ 29 ก.พ.59 (7)
วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2559 25 ก.พ.59วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2559 25 ก.พ.59 (8)
โครงการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับภาค 26 ธ.ค.58โครงการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับภาค 26 ธ.ค.58 (6)
สอ.สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด ศึกษาดูงาน 20 ม.ค.59สอ.สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด ศึกษาดูงาน 20 ม.ค.59 (6)
สอ.นาวิกโยธิน จำกัด ศึกษาดูงาน 15 ม.ค.59สอ.นาวิกโยธิน จำกัด ศึกษาดูงาน 15 ม.ค.59 (6)
ร่วมกิจกรรมวันออมแห่งชาติ ณ จ.อุดรธานี 31 ต.ค.58 ร่วมกิจกรรมวันออมแห่งชาติ ณ จ.อุดรธานี 31 ต.ค.58  (11)
โครงการปลูกป่าชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 5 ก.ย.58โครงการปลูกป่าชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 5 ก.ย.58 (10)
สอ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด ศึกษาดูงานสอ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด ศึกษาดูงาน (4)
กีฬาสหกรณ์ออมทรัพย์สัมพันธ์ 58กีฬาสหกรณ์ออมทรัพย์สัมพันธ์ 58 (14)
โครงการอบรมอาชีพเสริม 2558 หลักสูตร โครงการอบรมอาชีพเสริม 2558 หลักสูตร "ขนมปากหม้อและขนมชั้น" (13)
รับรางวัลจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 6 มิ.ย.58รับรางวัลจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 6 มิ.ย.58 (7)
ต้อนรับ สอ.สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด 3 มิ.ย.58ต้อนรับ สอ.สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด 3 มิ.ย.58 (9)
สหกรณ์มอบทุนสาธารณประโยชน์ประเภททุนช่วยเหลือ 29 พ.ค.58สหกรณ์มอบทุนสาธารณประโยชน์ประเภททุนช่วยเหลือ 29 พ.ค.58 (4)
สัมมนา เรื่อง สัมมนา เรื่อง "สุดฮอต กับสัญญาค้ำประกันกฎหมายใหม่มีผลบังคับใช้" 12 ก.พ.58 (6)
สอ.ครูมุกดาหาร จำกัด 5 กพ.58สอ.ครูมุกดาหาร จำกัด 5 กพ.58 (7)
สอ.สาธารณสุขชัยนาท จำกัด ศึกษาดูงาน 22 มค.58สอ.สาธารณสุขชัยนาท จำกัด ศึกษาดูงาน 22 มค.58 (10)
สอ.พนักงาน บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด ศึกษาดูงาน 16 มค.58สอ.พนักงาน บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด ศึกษาดูงาน 16 มค.58 (7)
สอ.สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด ศึกษาดูงาน 13 มค.58สอ.สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด ศึกษาดูงาน 13 มค.58 (4)
หน้า 3 จาก 4
 

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.25
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
สามัญเพิ่มสุข
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมทรัพย์อุ่นไอรัก 3.50
ออมทรัพย์ทันใจ
-50,000-100,000
3.50
-100,001-200,000
3.60
-200,0001-300,000
3.70
-มากกว่า 300,000
3.80

Line@ สหกรณ์

คลิ๊กปุ่มเพื่อรับเราเป็นพื่อน

เพิ่มเพื่อน

แสกนเพื่อติดตามข่าวสาร

 


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter