ประมวลภาพกิจกรรม - ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
img_2120
img_2120
Image Detail Image Download
img_2144
img_2144
Image Detail Image Download
img_2150
img_2150
Image Detail Image Download
img_2171
img_2171
Image Detail Image Download
img_2173
img_2173
Image Detail Image Download
img_2204
img_2204
Image Detail Image Download
img_2221
img_2221
Image Detail Image Download
img_2227
img_2227
Image Detail Image Download
img_2236
img_2236
Image Detail Image Download
img_2269
img_2269
Image Detail Image Download
img_2275
img_2275
Image Detail Image Download
img_2320
img_2320
Image Detail Image Download
img_2327
img_2327
Image Detail Image Download
img_2335
img_2335
Image Detail Image Download
img_2337
img_2337
Image Detail Image Download
img_2347
img_2347
Image Detail Image Download
img_2362
img_2362
Image Detail Image Download
img_2414
img_2414
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.25
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
สามัญเพิ่มสุข
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมทรัพย์อุ่นไอรัก 3.50
ออมทรัพย์ทันใจ
-50,000-100,000
3.50
-100,001-200,000
3.60
-200,0001-300,000
3.70
-มากกว่า 300,000
3.80

Line@ สหกรณ์

คลิ๊กปุ่มเพื่อรับเราเป็นพื่อน

เพิ่มเพื่อน

แสกนเพื่อติดตามข่าวสาร

 


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter