ประมวลภาพกิจกรรม - โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสหกรณ์อื่น ณ สอ.ครูระยอง จำกัด 11-13 พค. 61

โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสหกรณ์อื่น ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ระหว่างวันที่ 11-13 พค. 61

img_5439
img_5439
Image Detail Image Download
img_5456
img_5456
Image Detail Image Download
img_5462
img_5462
Image Detail Image Download
img_5472
img_5472
Image Detail Image Download
img_5482
img_5482
Image Detail Image Download
img_5507
img_5507
Image Detail Image Download
img_5522
img_5522
Image Detail Image Download
img_5541
img_5541
Image Detail Image Download
img_5569
img_5569
Image Detail Image Download
img_5573
img_5573
Image Detail Image Download
img_5615
img_5615
Image Detail Image Download
img_5641
img_5641
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.25
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
สามัญเพิ่มสุข
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมทรัพย์อุ่นไอรัก 3.50
ออมทรัพย์ทันใจ
-50,000-100,000
3.50
-100,001-200,000
3.60
-200,0001-300,000
3.70
-มากกว่า 300,000
3.80

Line@ สหกรณ์

คลิ๊กปุ่มเพื่อรับเราเป็นพื่อน

เพิ่มเพื่อน

แสกนเพื่อติดตามข่าวสาร

 


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter