bill pay link btn

atm link btn

 •  ตำแหน่งและเงินเดือนที่จะได้รับ       

               ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ            จำนวน 1 ตำแหน่ง

               เงินเดือน  12,530 บาท

 •  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง        ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์
 •  กำหนดเวลาดำเนินการ
      1. รับสมัครวันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาทำการของสหกรณ์
      2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด และ http://www.sphcoop.com ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
      3. สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น.
      4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 3 มีนาคม 2564
      5. สอบสัมภาษณ์ 6 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
      6. ประกาศผลการคัดเลือก 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
      7. รายงานตัว/เริ่มทำงาน 1 เมษายน 2564
 • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม

นายศุภรัฐ  พูนกล้า
ประธานกรรมการ

นางระเบียบ ชูวา
ผู้จัดการ

ดูปฏิทินแบบเต็มได้จาก ที่นี่ <<

อัตราดอกเบี้ย ประเภทเงินกู้ (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้ ร้อยละ
สามัญทั่วไป 6.25
สามัญเพื่อการบริโภค 6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล 6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต 6.50
สามัญสุขใจ 6.50
สามัญเพิ่มสุข 6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.00
พิเศษเพื่อการเคหะ 6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ 6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ 6.25

อัตราดอกเบี้ย ประเภทเงินฝาก (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินฝาก ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75
ออมทรัพย์เป้าหมาย 2.55-3.00
ออมทรัพย์พิเศษทันใจ 2.50
ออมทรัพย์พิเศษอุ่นไอรัก 3.20
สินทวีศรีณรงค์  

    24 เดือน

2.80

    36 เดือน

2.95

    48 เดือน

3.10

    60 เดือน

3.25

Line@ สหกรณ์

VMQV22Qdrp

ไอดี @sphcoop

สแกน QR Code

หรือ คลิ๊กที่ลิงค์ด้านล่างได้เลยค่ะ...!

LINE link

 

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png4.png2.png9.png6.png1.png7.png
Today68
This month68
Total429617

cpct  

fscct  

cpd  

thaicooperative 

  sphfaa

ธนาคารออมสิน

สาขา

สุรินทร์

เลขที่บัญชี

050931528884

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สาขา

สุรินทร์

เลขที่บัญชี

132-1-34870-7

ธนาคาร ธกส.

สาขา

สุรินทร์

เลขที่บัญชี

010262175477

ธนาคารกรุงไทย

สาขา

สุรินทร์

เลขที่บัญชี

310-1-39723-5

     เมื่อทำรายการโอนแล้วโปรดแจ้งสหกรณ์ ระบุชื่อ/เลขที่สมาชิก/ความประสงค์ พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน ที่เบอร์โทร 0-4451-9239,0-4451-2387 กด 26 , ส่ง fax กด 14 , Line@ ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ทำรายการโอน กรณีแจ้งการโอนหลังเวลา 12.00 น. สหกรณ์จะทำรายการให้ในวันทำการถัดไป