bill pay link btn

atm link btn

อาศัยระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วย ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2562 หมวด 2 ข้อ 10 ซึ่งกำหนดให้เจ้าหน้าที่หยุดงานตามประเพณีได้ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 13 วันตาม วันหยุดราชการโดยรวมวันแรงงานแห่งชาติและได้รับค่าจ้างเท่ากับวันทำงานปกติ ประกอบมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ได้มีมติให้กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและวันหยุดประจำภูมิภาค ประจำปี 2564 จึงได้กำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2564 ของสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ไว้ดังนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม

นายศุภรัฐ  พูนกล้า
ประธานกรรมการ

นางระเบียบ ชูวา
ผู้จัดการ

ดูปฏิทินแบบเต็มได้จาก ที่นี่ <<

อัตราดอกเบี้ย ประเภทเงินกู้ (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้ ร้อยละ
สามัญทั่วไป 6.25
สามัญเพื่อการบริโภค 6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล 6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต 6.50
สามัญสุขใจ 6.50
สามัญเพิ่มสุข 6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.00
พิเศษเพื่อการเคหะ 6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ 6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ 6.25

อัตราดอกเบี้ย ประเภทเงินฝาก (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินฝาก ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75
ออมทรัพย์เป้าหมาย 2.55-3.00
ออมทรัพย์พิเศษทันใจ 2.50
ออมทรัพย์พิเศษอุ่นไอรัก 3.20
สินทวีศรีณรงค์  

    24 เดือน

2.80

    36 เดือน

2.95

    48 เดือน

3.10

    60 เดือน

3.25

Line@ สหกรณ์

VMQV22Qdrp

ไอดี @sphcoop

สแกน QR Code

หรือ คลิ๊กที่ลิงค์ด้านล่างได้เลยค่ะ...!

LINE link

 

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png4.png2.png9.png6.png1.png8.png
Today69
This month69
Total429618

cpct  

fscct  

cpd  

thaicooperative 

  sphfaa

ธนาคารออมสิน

สาขา

สุรินทร์

เลขที่บัญชี

050931528884

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สาขา

สุรินทร์

เลขที่บัญชี

132-1-34870-7

ธนาคาร ธกส.

สาขา

สุรินทร์

เลขที่บัญชี

010262175477

ธนาคารกรุงไทย

สาขา

สุรินทร์

เลขที่บัญชี

310-1-39723-5

     เมื่อทำรายการโอนแล้วโปรดแจ้งสหกรณ์ ระบุชื่อ/เลขที่สมาชิก/ความประสงค์ พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน ที่เบอร์โทร 0-4451-9239,0-4451-2387 กด 26 , ส่ง fax กด 14 , Line@ ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ทำรายการโอน กรณีแจ้งการโอนหลังเวลา 12.00 น. สหกรณ์จะทำรายการให้ในวันทำการถัดไป