bill pay link btn

atm link btn

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2541 กำหนดให้วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี เป็น "วันออมแห่งชาติ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออม

โดยขบวนการสหกรณ์ ในประเทศไทยได้จัดโครงการส่งเสริมการออม เนื่องในวันออมแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี สำหรับปี พ.ศ. 2563

มติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ชุดที่ 51 ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 จึงได้มีมติให้จัดโครงการส่งเสริมการออม

เนื่องในวันออมแห่งชาติ โดยได้ให้มีการมอบของที่ระลึกเป็นของชำร่วยให้กับสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการ รายละเอียดดังนี้ ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม

นายศุภรัฐ  พูนกล้า
ประธานกรรมการ

นางระเบียบ ชูวา
ผู้จัดการ

ดูปฏิทินแบบเต็มได้จาก ที่นี่ <<

อัตราดอกเบี้ย ประเภทเงินกู้ (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้ ร้อยละ
สามัญทั่วไป 6.25
สามัญเพื่อการบริโภค 6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล 6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต 6.50
สามัญสุขใจ 6.50
สามัญเพิ่มสุข 6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.00
พิเศษเพื่อการเคหะ 6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ 6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ 6.25

อัตราดอกเบี้ย ประเภทเงินฝาก (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินฝาก ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75
ออมทรัพย์เป้าหมาย 2.55-3.00
ออมทรัพย์พิเศษทันใจ 2.50
ออมทรัพย์พิเศษอุ่นไอรัก 3.20
สินทวีศรีณรงค์  

    24 เดือน

2.80

    36 เดือน

2.95

    48 เดือน

3.10

    60 เดือน

3.25

Line@ สหกรณ์

VMQV22Qdrp

ไอดี @sphcoop

สแกน QR Code

หรือ คลิ๊กที่ลิงค์ด้านล่างได้เลยค่ะ...!

LINE link

 

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png4.png2.png9.png6.png0.png0.png
Today51
This month51
Total429600

cpct  

fscct  

cpd  

thaicooperative 

  sphfaa

ธนาคารออมสิน

สาขา

สุรินทร์

เลขที่บัญชี

050931528884

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สาขา

สุรินทร์

เลขที่บัญชี

132-1-34870-7

ธนาคาร ธกส.

สาขา

สุรินทร์

เลขที่บัญชี

010262175477

ธนาคารกรุงไทย

สาขา

สุรินทร์

เลขที่บัญชี

310-1-39723-5

     เมื่อทำรายการโอนแล้วโปรดแจ้งสหกรณ์ ระบุชื่อ/เลขที่สมาชิก/ความประสงค์ พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน ที่เบอร์โทร 0-4451-9239,0-4451-2387 กด 26 , ส่ง fax กด 14 , Line@ ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ทำรายการโอน กรณีแจ้งการโอนหลังเวลา 12.00 น. สหกรณ์จะทำรายการให้ในวันทำการถัดไป